Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

       
                     Η συνεχής ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων
                     και της αριθμητικής ανάλυσης
                     συμβάλλει στον αποτελεσματικό, ασφαλή και οικονομικό
                     σχεδιασμό των έργων υποδομής.

video of a twin tunnel excavation with TBM

Ανακοινωσεις

 

 

 

 

Επικοινωνια

 

 

 

 

Συντομο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ