Δοκιμαστικές Φορτίσεις
Image Image
Η διεξαγωγή δοκιμαστικών φορτίσεων συνεισφέρει στην απαλοιφή όλων πρακτικά των αβεβαιοτήτων που προκύπτουν από την συμπεριφορά του εδάφους και των παραμέτρων κατά μήκος της διεπιφάνειας οι οποίες καθορίζουν τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης εδάφους-πασσάλων. Η χρήση αντίστροφης ανάλυσης δοκιμαστικής φόρτισης επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των τιμών σχεδιασμού για τις ανωτέρω παραμέτρους.


Image Image Image

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού