Τυπική Διατομή

Image

Μορφή και οπλισμοί μόνιμης επένδυσης.

Image

Μέτρα άμεσης υποστήριξης σήραγγας σε δυσμενείς εδαφικές συνθήκες.

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού