Σήραγγες σε εδαφικές συνθήκες με φτωχά χαρακτηριστικά

Image

Ο σχεδιασμός σηράγγων σε εδάφη με φτωχά χαρακτηριστικά απαιτεί εφαρμογή μέτρων προενίσχυσης. Κατάλληλη γεωτεχνική έρευνα και εργαστηριακές δοκιμές σε συνδυασμό με σύνθετες μη γραμμικές αναλύσεις δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της βέλτιστης λύσης.

Image

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού