Τοίχοι από Πασσαλοσανίδες

Image
Σχεδιασμός προσωρινών έργων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες για την κατασκευή αντλιοστασίου ψύξης σταθμού ενέργειας.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα.

Image

Τοποθέτηση αγωγού μεγάλης διαμέτρου. Χρήση πασσαλοσανίδων για την εκσκαφή 4.0 μέτρων κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού