Εκσκαφή και Επανεπίχωση

Image

Η μέθοδος εκσκαφής και επανεπίχωσης εφαρμόζεται σε σήραγγες μικρού βάθους χωρίς κατασκευές πάνω από τη χάραξη. Η οικονομία και η μείωση του χρόνου κατασκευής αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου.

Παράδειγμα κατασκευής: Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού