Οπλισμένα Επιχώματα

Image
Συγκριτικές εφαρμογές σχεδιασμού Ωπλισμένων Επιχωμάτων με χρήση συμβατικών μεθόδων οριακής ισορροπίας και μεθόδων μη γραμμικής αριθμητικής ανάλυσης. Ο συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς και οικονομικού σχεδιασμού.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού