Βαθειές Θεμελιώσεις

Image

Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό DIN 4014 σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα 7. Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό οριζόντια φόρτιση με χρήση καμπυλών p-y

Εφαρμοφή μη γραμμικής ανάλυσης 2-D and 3-D σε ειδικές περιπτώσεις έργων υψηλών απαιτήσεων.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού