Αλληλοτεμνόμενοι Πάσσαλοι
Image

Εφαρμογή αλληλοτεμνόμενων πασσάλων σε βαθειές εκσκαφές. Σχεδιασμός που επιτρέπει ανισοτροπία ανάμεσα στην κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση.

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού