Φρεάτια Εξαερισμού

Image

Σχεδιασμός των φρεατίων εξαερισμού με χρήση 3-D μη γραμμικής ανάλυσης και κατάλληλων καταστατικών νόμων στο πλαίσιο προσομοίωσης της πολυσταδιακής κατασκευής.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού