Υπολογισμοί Καθιζήσεων

Image

Υπολογισμός Καθιζήσεων με συμβατικές μεθόδους και με θεωρία στερεοποίησης. Εφαρμογές με χρήσιμα απλά προγράμματα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων.

Εφαρμογή μη γραμμικής αριθμητικής ανάλυσης σε περιπτώσεις έργων με ειδικές απαιτήσεις.

Image

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού