Τοίχοι Τύπου Berlinoise

Image

ImageΟι τοίχοι τύπου Berlinoise αποτελούν λύσεις οικονομικές και κατασκευαστικά εύκολες για την αντιστήριξη κατακορύφων εκσκαφών στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μόνιμος υπόγειος ορίζοντας.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού