Βελτιώσεις Εδαφών

Image Εφαρμογή προφόρτισης για τη βελτίωση εδαφών και τον περιορισμό των αναμενώμενων καθιζήσεων αποτελεί την πλέον εφαρμοζόμενη μέθοδο χάρη στο μικρό σχετικά κόστος της.

Image

Με τον τρόπο αυτό μπορεί συχνά να αποφευχθεί η θεμελίωση με πασσάλους. Η εφαρμοσιμότητα της μεθόδου εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα του έργου και την ύπαρξη όμορων κατασκευών.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού