Στόμια

Image

Κατά το σχεδιασμό των στομίων σήραγγας πραγματοποιείται συνδυασμός ωθήσεων γαιών, σεισμικής δράσης, θερμικής φόρτισης και κάθε άλλης ειδικής φόρτισης.

Παράδειγμα κατασκευής: Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις τιυ Ευρωκώδικα.

Image

Χρήση κατάλληλου μεταλλότυπου για σκυροδέτηση.

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού