Γέφυρες από Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Image

Συνεχής γέφυρα τριών ανοιγμάτων, προεντεταμένου σκυροδέματος με θεμελίωση σε πασσάλους.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού