Τοίχοι Ωπλισμένου Σκυροδέματος
Image

Η λύση των τοίχων αντιστήριξης από ωπλισμένο σκυρόδεμα παραμένει η πλέον εφαρμοζόμενη. Χαρακτηρίζεται από σχετικά απλή υπολογιστική διαδιακασία, ενώ δίνει τη δυαντότητα συνδυασμού φορτίσεων δεδομένου ότι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται στη βάση των ελέγχων αντοχής και όχι των μετακινήσεων

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα.

Image

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού