Φράγματα

Image Image Πρόβλεψη απόκρισης Φραγμάτων κατά την κατασκευή και πλήρωση τους. Προσομοίωση της κατασκευής με πολυσταδιακή μη γραμμική ανάλυση με θεώρηση μεταβολής της δυσκαμψίας των συστατικών στοιχείων συναρτήσει της μέσης ενεργούς τάσης.

Δράση υδροστατικών δυνάμεων πρώτης πλήρωσης στα αδιαπέρατα όρια


Ζώνες Υλικών

Image


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού