Φρέατα

Image

Image

Η πρόβλεψη απόκρισης φρεάτων παραμένει ανάμεσα στα σύνθετα γεωτεχνικά προβλήματα και σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η διεξαγωγή 3-D μη γραμμικής ανάλυσης για το σχεδιασμό τους.

Image

Image

Image


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού