Διαφραγματικοί Τοίχοι

Image Διαφραγματικοί Τοίχοι: Φάση Εκσκαφής.

Image


Σχεδιασμός διαφραγματικών τοίχων με θεώρηση πολυσταδιακής εκσκαφής, προενταταμένων αντηρίδων και αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής.

Σχεδιασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού