Αναλύσεις Ευστάθειας

Image

Ανάλυση και σχεδιασμός έργων αποκατάστασης με χρήση συμβατικών και αριθμητικών μεθόδων.

Αποτίμηση των επιπτώσεων σε γειτνιάζουσες κατασκευές με χρήση μη γραμμικής ανάλυσης.


 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού