Ομάδα Πασσάλων

Image

Image
Σχεδιασμός ομάδας πασσάλων υπό κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση.

Εφαρμογή εμπειρικών σχέσεων αποτίμησης της ομάδας.

Τριδιάστατη ανάλυση, μη γραμμική θεώρηση εδάφους, αλληλεπίδραση πασσάλων ομάδας, αποτίμηση απόκρισης ομάδας.

Image Image Image

 

τομεισ ερευνασ

  • Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευών
  • Καταστατικοί Νόμοι
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Αλγόριθμοι Προσομοίωσης Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού